Uluslararası

ICONTECH 

Pozitif Bilimlerde Yenilikçi Araştırmalar

SEMPZOYUMU

23-26 Eylül 2020
Gaziantep, Türkiye

Kongre Takvimi

Son özet gönderim tarihi: 10 Eylül 2020

Ödeme ve kayıt: 10-15 Eylül 2020

Son tam metin gönderim tarihi: 5 Ekim 2020

(tam metin zorunluluğu yoktur)

Tam metin kitabı KESİN yayın tarihi: 15 Ekim 2020

Not: Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için lütfen kongre takvimini dikkate alınız

Kongre Ücreti

Sözlü sunum Katılım ücreti: 300 TL

Poster katılım: 300 TL  (Poster ölçüleri: 80 cm x 100 cm)

​​

Ücrete dahil olan hizmetler

Tek katılım ücreti ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

Kongre sırasında sıcak ve soğuk ara ikramlar

Ücrete yemek, konaklama ve ulaşım DAHİL DEĞİLDİR

Doçentlik ve Akademik Yükselme

Kongremize gönderilen ÖZET ve TAM METİNLER kör hakem yöntemiyle değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Hakem raporları arşivlenmektedir.

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve akademik yükselme kriterlerine (profesörlük, öğretim üyeliği/görevliliği atamaları) sahiptir.

Kongre Yeri

Gaziantep,Türkiye

Konaklama

Kongremiz konaklamalı bir organizasyon değildir. Farklı gelir gruplarından (öğrenci, öğretim üyesi, kurumundan destek alan/almayan gibi) katılımcılarımız olduğu için anlaşmalı olduğumuz herhangi bir otel /misafirhane bulunmamaktadır. Bütçenize uygun olarak dilediğiniz otelden rezervasyon yaptırabilirsiniz

​​​​Kongre Yayın Olanakları

Tam Metinleriniz ve özet metinleriniz 15 Ekim 2020 tarihinde ISBN'li Kongre  Kitabı'nda yayınlanacaktır

Diğer yayın alternatifleri için TIKLAYINIZ

Ödeme Belgesi

Kongre ücreti karşılığında tarafınıza geçerli bir fatura/ödeme belgesi verilecektir

Özet ve Tam Metin Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu beklemeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 250-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç

10 Eylül 2020 tarihine kadar icontechsurveys@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 5 Ekim 2020 tarihine kadar icontechsurveys@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Bildiri / Poster Türü

Bildirileriniz, alanınızda özgün araştırma ve çalışmaları içermelidir.

- Literatür taraması (özgün yorum, bakış açısı ve eleştiri içermesi şartıyla)

- Bilimsel araştırma (deneysel, teorik)

- Derleme

- Vakıa, olay analizi

şeklindeki bilimsel çalışmalarla başvurabilirsiniz.

Sözlü Sunum Şekli

- Sempozyumumuz kişisel bir konferans olmadığı için her bir sözlü sunum için en çok 15 dk. verilir. Bu sebeple sunumunuzu hazırlarken çalışmanızın amacı, bulgularınız ve sonuç kısmına yer veriniz.

-Sempozyumdaki oturumlar disiplin esaslı oluşturulmaktadır. Bu sebeple özel gün ve saatte sunum talepleri dikkate alınamamaktadır

Poster Sunum Şekli

Posteriniz sempozyumun ilk günü ilgili alana asılmalıdır ve sempozyum süresince asılı kalmaktadır. Posteriniz sempozyum sonunda arşivlenmek üzere tarafımızca alınacaktır. 

​Özet ve Tam Metin Gönderimi

Sempozyuma özet göndererek başvurmanız gerekmektedir.

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Hakem değerlendirme sonucu (kabul, red, düzeltme), gecikmeksizin yazarla paylaşılmaktadır. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka ingilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 10 Eylül 2020 tarihine kadar icontechsurveys@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Sempozyumumuzda tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 5 Ekim 2020 tarihine kadar icontechsurveys@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Özet Yazım Kuralları​

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, özet metin ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalıdır. En az 3 adet anahtar kelime yazılmalıdır. Özete grafik, tablo, kaynakça eklenmemelidir. Yaptığınız çalışmayı en iyi şekilde ifade edecek şekilde 200-300 kelimelik bir özet metin yazılmalıdır. İngilizce özet zorunludur. 

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Anahtar kelimeler en alta eklenmelidir

- Örnek özet metin için TIKLAYINIZ

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Örnek tam metin için TIKLAYINIZ

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 5 Ekim 2020 tarihine kadar

icontechsurveys@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)

ÖNEMLİ

Özetlerinizi gönderirken mailinizde tüm yazarların CEP TELEFON numaralarını bildiriniz. Aksi halde hakem süreci başlamayacaktır.

Tam metninizi ekteki örneğe uygun olarak yazınız ÖRNEK TAM METİN

DÜZENLEME KURULU için TIKLAYINIZ

BİLİM KURULU için TIKLAYINIZ

SEMPOZYUM İÇİN ÖNERİLER VE GENEL KURALLAR​

(ödeme yapmadan önce bu kısmı mutlaka okuyunuz)

- Yazarların oturuma gecikmemesi (sunumunuz kaçıncı sırada olursa olsun), erken çıkmamasını beklemekteyiz. Kongreye katılım faaliyetinin, sunumunuzu yapmanın yanı sıra diğer katılımcıları dinlemeyi de kapsadığını unutmayınız. Bu sebeple hiç bir şekilde herhangi bir mazeretle oturumdan erken çıkma talepleri karşılanamayacaktır.

- Sunumunuzu size tanınan süre içerisinde tamamlamamanız sizden sonraki oturumların sarkmasına sebep olacaktır ve program akışını olumsuz etkileyecektir. Etkinliğimizin kişisel bir konferans olmaması sebebiyle her bir katılımcının sunumu süresi 15 dk ile sınırlıdır. Oturumlardaki sunumlar, teorik kitabi tanımlardan uzak, salt çalışmanızın amacı ve bulgularınızın değerlendirilmesine yönelik olmalıdır. İlginizi çeken konularda oturum sırasında notlar alıp soru-cevap ve tartışma gibi bölümleri fuaye alanında çay ve kahve ikramı eşliğinde yapınız

- Oturumların yönetimi, ara verilmesi, sunum sıralamasının değiştirilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanlarımız kongre organizasyon komitesi adına tam yetkilidirler. Bu sebeple oturum başkanlarımızın oturumun sağlıklı olarak yürütülebilmesi adına oturum süresince aldıkları kararlara titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.

- Kongremizde sunulan bildirilerin tamamı hakem denetiminden geçirilerek kabul edilmiştir. Oturumlarda sunum yapan katılımcılarımıza yöneltilecek soru ve eleştirilerin nezaket kuralları çerçevesinde rencide etmekten uzak, yapıcı öneriler ve katkılar şeklinde olması gerekmektedir. Katılımcılarımıza yönelik kırıcı ve rencide edici eleştirel tutumları hiç bir şekilde kabul etmediğimizi özellikle belirtmek isteriz.

- Kayıt masası kongre tarihlerinde 07:30- 18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt masasındaki yoğunluğun önlenmesi ve sizlere daha rahat hizmet verebilmemiz adına sunum saatinizden yarım saat öncesinde kaydınızı yaptırıp yaka kartınız alabilirsiniz

- Katılım belgenizi kayıt masasından talep etmeyiniz. Katılım belgeniz oturum başkanı tarafından oturumdaki tüm sunumlar bittikten sonra size teslim edilecektir.

- Sunumunuz sırasında sizi kaç kişinin dinleyeceği, sizin de kendi oturumunuz dışında kaç oturuma dinleyici olarak katıldığınızla doğrudan ilintilir. Kongre süresince imkanlarınız ölçüsünde diğer oturumlara da dinleyici olarak iştirak etmenizi, fuaye alanında diğer bilim insanları ile tanışmanızı öneririz

- Kongre alanında yazıcı/çıktı imkanı olmadığı için lütfen sunumunuza ilişkin (varsa) çıktılarınızı ve özellikle programdaki oturumunuzun sayfasının çıktısını önceden alarak yanınızda bulundurunuz

- Sunumunuzu hem PDF hem Power point olarak emailinizde ve bir adet taşınır bellekte yanınızda bulundurunuz. İçerisinde sizin için önemli bilgilerin olduğu (tez, proje, düğün fotoğrafları gibi) flaş belleğinizi kongre için kullanmayınız. Bilgisayarlara çok sayıda katılımcının flaş belleği takıldığı içi sizin flaş belleğinize sunum bilgisayarından virüs bulaşma ihtimali yüksektir. Bu sebeple farklı bir flaş bellek kullanınız.

- Son tam metin gönderme tarihi 5 Ekim 2020'dir. Bu süre hiç bir şekilde uzatılmayacaktır. 5 Ekim 2020'den sonra gönderilecek tam metinler kitaba alınamayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kongre takvimine riayet ediniz (İlgili mevzuat gereği elektronik kitaplar resmi yayın tarihinden itibaren BASILI ESER hükmündedir. Birer suret Kültür Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Yabancı katılımcıların üniversiteleri ve üniversitelerinin bağlı olduğu üst kurumlara CD olarak ve email olarak gönderilmektedir. Bu sebeple kesin yayın tarihinden sonra elektronik kitaplarda herhangi bir ekleme, çıkarma yapılması mümkün değildir. Kongre sonrası yayınlanacak birinci nüshayı zaman kaybetmeksizin kontrol ediniz. Çalışmanıza ilişkin herhangi bir eksiklik/hata olması durumunda derhal bizimle iletişime geçiniz.- Web sitemizde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ek talepte bulunulmaması (yemek, hediye, daha uzun sunum süresi gibi) organizasyonumuzun sağlıklı yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir

Sizlerin desteği ile güzel bir bilimsel etkinlik geçirilmesi dileklerimizle...

​​Kongreyle ilgili sorularınızı icontechsurveys@gmail.com adresine mail göndererek sorabilirsiniz

MAJOR DISCIPLINES

TEMEL DİSİPLİNLER

NATURAL SCIENCES
MEDICAL SCIENCES
ENGINNERING
MATHEMATICS
VETERINARY
AGRICULTURE
Show More

ICONTECH SURVEYS

Contact:  icontechsurveys@gmail.com